DotAsia AGM 2015, Fukuoka

Feb 11, 2015

DotAsia Annual General Meeting at APRICOT, Fukuoka, 03.01.2015

 

DotAsia AGM 2015 Adobe Connect Meeting

The Adobe Connect Meeting can be replayed at the following link.

 

Presentations

Dotasia Board Elections 2019

DotAsia Board Elections 2019 Final Nomination and Results DotAsia Board Elections 2019 Procedures FINAL DotAsia Board Elections 2019 Procedures FIRST DRAFT DotAsia AGM 2019, Daejeon, South Korea Last updated Mar 25, 2019 The DotAsia Board Elections 2019 was held...

DotAsia Board Elections 2018

DotAsia Board Elections 2018 Procedures FINAL DotAsia Board Elections 2018 Procedures Second DRAFT (2.0) DotAsia Board Elections 2018 Procedures First DRAFT (1.0) DotAsia AGM 2018, Kathmandu Last updated Feb 24, 2018 The DotAsia Board Elections 2018 was...

DotAsia Board Elections 2017

DotAsia Board Elections 2017 Final Nomination and Results DotAsia Board Elections 2017 Procedures FINAL DotAsia Board Elections 2017 Procedures DRAFT DotAsia AGM 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam The DotAsia Board Elections 2017 was held between December...